Daisanerp Timesheet 

Theo dõi thời gian dự báo năng suất, hoàn thành công việc nhanh hơn bạn nghĩ.

ĐĂNG KÝ NGAY 

Miễn phí trọn đời phần mềm 

 Không giới hạn số người sử dụng  

Quản lý hoạt động & nguồn nhân lực

Kiểm soát các dự án và quản lý thời gian của nhân viên từ backend của Daisanerp.


Theo dõi tiến trình của đội ngũ

Nắm bắt tiến trình của đội ngũ của bạn trên từng dự án hoặc nhiệm vụ. Việc theo dõi giờ dự kiến, giờ hiệu quả và dự báo lại các nhiệm vụ chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Mang lợi nhuận cho mọi dự án

Cho bạn cái nhìn tổng quan về thời gian có thể thanh toán của bạn. Theo dõi tất cả các tài nguyên được phân bổ cho dự án của bạn và xem lợi nhuận và thua lỗ.

Xuất bảng chấm công cho khách hàng

Tự động tạo hóa đơn một lần hoặc định kỳ dựa trên chi phí và bảng chấm công.

Dự báo nhu cầu & tài nguyên

Hiệu suất dự án & amp; Lịch trống của nhân viên             

Lên lịch trình cho các đội trên các dự án có cân nhắc đến ngày nghỉ của nhân viên. Lập kế hoạch trước cho các dự án sắp tới nhờ vào dự báo dựa trên các dự án so sánh và ước tính thời hạn chính xác hơn. So sánh dự báo với bảng chấm công thực tế để tăng lợi nhuận.


Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Daisanerp khác

 Kế toán

Tự động thu thập và phân bổ chi phí hàng về kho, cập nhật vào giá vốn từng sản phẩm và giá trị kho hàng. 

Tìm hiểu Ứng dụng kế toán Daisanerp Accounting  Mua hàng

Đồng bộ thông tin NCC, giá cả, thời gian giao hàng. Tự động tạo đề xuất mua hàng khi cần cung ứng. 

Tìm hiểu Phần mềm mua hàng Daisanerp Purchase  Bán hàng

 Cung cấp thông tin về hàng bán chạy, số lượng bán ra trong các giai đoạn, hỗ trợ lên kế hoạch cung ứng.

Tìm hiểu Phần mềm bán hàng  Daisanerp Sales  Hàng tồn kho

Kiểm soát hoạt động kho, đồng bộ dữ liệu, củng cố lệnh cung ứng khi cần thiết.                            

Tìm hiểu Phần mềm quản lý kho Daisanerp MRP Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp Timesheet hoàn toàn miễn phí!
Ứng dụng ngay để doanh nghiệp bạn tăng trưởng vượt bậc

    Đăng ký ngay