DaisanErp E-Office - Hệ thống văn phòng điện tử

DaisanErp E-Office:

 Số hóa toàn bộ hoạt động Quản lý và Vận hành doanh nghiệp.

Xây dựng tác phong chuyên nghiệp trước mặt khách hàng và đối tác.

Hình thành văn hóa doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tạo thói quen làm việc hợp tác và gắn kết cho mỗi nhân viên.

ĐĂNG KÝ NGAY

  • Miễn phí hoàn toàn ứng dụng đầu tiên
  • Chỉ tính phí khi cài đặt nhiều ứng dụng hơn

Vì sao doanh nghiệp cần chuyển sang Văn phòng điện tử?


 Các nguồn lực của doanh nghiệp như phương tiện, trang thiết bị, phòng họp,… không được hoạch định một cách hiệu quả.

 Các chi phí văn phòng (In ấn, văn phòng phẩm, lưu trữ hồ sơ...) tăng nhưng doanh thu không tăng.

Mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, tổng hợp thông tin.

  Các quy định, thông báo nội bộ thiếu nhất quán, đứt đoạn thông tin do rải rác ở nhiều kênh.

  Trễ nải các công việc chờ phê duyệt, chậm tiến độ khi lãnh đạo vắng mặt tại văn phòng.

Không bắt kịp xu thế Chuyển đổi số.

Hệ thống văn phòng điện tử 4.0
Vận hành doanh nghiệp "không giấy tờ"


Dùng thử ngay

Mạng xã hội Doanh nghiệp

Daisanerp Discuss

Ghi nhận, lưu trữ, quản lý email, thông báo, tin nhắn công việc... trên nền tảng riêng của Doanh nghiệp. 

Xem thêm

Quản lý
Danh bạ

Daisanerp Contact

Lưu trữ và phân loại danh bạ đối tác, khách hàng, nhà cung cấp khoa học, đồng bộ, quân quyền chặt chẽ.

Xem thêm

Ứng dụng
Ghi chú

Daisanerp Notes

Sổ tay ghi chú online giúp dễ dàng tạo ghi chú cá nhân, nhắc nhở công việc và làm việc cộng tác.

Xem thêm

Quản lý
Tài liệu

Daisanerp Documents

Không gian lưu trữ, quy hoạch tài liệu tập trung dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.

Xem thêm

Phần mềm Lịch làm việc

Daisanerp Calendar

Tích hợp với Google Calendar, Outlook, Zoom gửi thông báo cuộc hẹn trên điện thoại ngay cả khi không đăng nhập trên hệ thống.

Xem thêm

 Bảng thông tin

                                                Daisanerp Dashboard

Sắp xếp, hiển thị trực quan các báo cáo trên một giao diện duy nhất. Dữ liệu tập trung và cập nhật tức thời theo thời gian thực.

Xem thêm

 Phần mềm Quản lý Hồ sơ Nhân sự

Daisanerp Employee

Quản lý toàn bộ dữ liệu nhân sự: hợp đồng lao động, thời gian làm việc, kỹ năng, chuyên môn... trên 1 nền tảng tập trung.

Xem thêm

 Quản lý Công việc

                                                 Daisanerp Project

Lập kế hoạch dự án, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ chính xác, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn.

                         Xem thêm

Daisanerp E-Office là một mảnh ghép quan trọng của Bộ giải pháp Daisanerp

Tinh gọn quy trình và tối ưu hiệu quả của mọi bộ phận, tích hợp các phòng ban trong một hệ thống duy nhất, nâng cao hiệu suất vận hành và doanh thu.

Thúc đẩy doanh số

            

      CRM                       PoS                     Bán hàng  


Tài chính - Kế toán

             

    Kế toán                Hóa đơn                 Chi tiêu

Vận hành Doanh nghiệp

        

  Quản lý   Quản lý kho  Mua hàng       OKR       Công việc


Website

           

Website   e-Commerce Diễn đàn     Học trực                                                                      tuyến


Marketing

             

    Social                    Sự kiện                    Email     Marketing                                           Marketing

Human Resources​

                  

Tuyển dụng         Tính lương              Tạm ứng


Được tin dùng bởi nhiều doanh nghiệp lớn