Daisanerp Approvals -

Quản lý Phê duyệt Online

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.


ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm 

 Không giới hạn số người sử dụng  

Lựa chọn người ra quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.


Chọn một người cần phê duyệt từng yêu cầu, dù đó không phải là quản lý.
Bạn có cần phê duyệt của kế toán và quản lý không? Bạn có thể chọn xem bạn có muốn cả hai yêu cầu phê duyệt hay không.

Nhân viên
Yêu cầu
Thông báo
Người phê duyệt
Đã phê duyệt

Tiết kiệm thời gian quản lý
yêu cầu của nhân viên

Mọi thứ ở tại một nơi.

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của bạn. Có thể tạo, xác nhận hoặc từ chối các yêu cầu phê duyệt liên quan đến đi lại, văn phòng phẩm, thanh toán chỉ trong giây lát từ trang tổng quan phê duyệt của bạn.

Công ty của Bạn, loại Phê duyệt của Bạn

Tạo các loại phê duyệt bạn cần.

Dễ dàng tạo các loại phê duyệt theo đúng nhu cầu với cấu hình trực quan. Yêu cầu nhân viên của bạn cung cấp thông tin cần thiết trước khi phê duyệt bất kỳ yêu cầu nào.


Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Daisanerp khác

 Quản lý dự án


Dễ dàng phân tích công việc được giao & quản lý dự đoán, nhân viên trên bất kỳ giai đoạn nào của dự án.   

Khám phá Quản lý dự án 


 Người lao động


Theo dõi danh bạ nhân viên của bạn, lưu dữ liệu quan trọng của nhóm của bạn.                      

Khám phá Ứng dụng nhân viên 


 Thời gian nghỉ      


Quản lý ngày nghỉ của nhân viên, tự động cập nhật và hiển thị thông tin trên bảng chấm công.             

Khám phá Ứng dụng Time-off 


Lương bổng            


Lập bảng lương và tính lương cho từng nhân viên dựa trên tiêu chuẩn lương.

                                          Khám phá Ứng dụng tính lương 

 

Trải nghiệm ngay ONE APP Daisanerp Approvals hoàn toàn miễn phí!
Ứng dụng ngay để doanh nghiệp bạn tăng trưởng vượt bậc

    Đăng ký ngay