Accounting - Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ Kế toán

Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán với Accounting . Hỗ trợ công tác hoạch định hiệu quả. Kiểm soát số liệu xuyên suốt quy trình vận hành, minh bạch, chính xác theo thời gian thực.

ĐĂNG KÝ NGAY

 Miễn phí trọn đời phần mềm Accounting

 Không giới hạn số người sử dụng  

Tự động hóa toàn bộ nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

Kiểm soát số liệu xuyên suốt theo thời gian thực.

Tuân thủ nguyên lý và chuẩn mực kế toán đa quốc gia.

Dự báo dòng tiền, hoạch định tài chính doanh nghiệp hiệu quả.

Cung cấp bức tranh tổng thể về tài chính doanh nghiệp

Giao diện thông minh, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết về nghiệp vụ kế toán như: Sổ cái, công nợ, hóa đơn, các giao dịch ngân hàng v.v ngay khi vừa truy cập.


Tự động hóa hoạt động Kế toán trong doanh nghiệp

Thiết lập các quy tắc định khoản tự động theo từng quy trình, giảm thiểu sai sót do dữ liệu nhập nhiều khâu, nhiều người, hỗ trợ tăng tốc cho quá trình xử lý dữ liệu và chính xác tuyệt đối.

Làm việc cộng tác, dữ liệu được nhập một lần duy nhất từ khi phát sinh nghiệp vụ, xuyên suốt quy trình hạch toán, đảm bảo tính chính xác và dễ dàng truy xuất nguồn gốc dữ liệu tại bất kỳ thời điểm nào.

Hệ thống tự động nhận diện, đối chiếu và đề xuất các khoản đối soát.

Công cụ lọc, tìm kiếm thông minh giúp nhanh chóng tìm kiếm thông tin kế toán theo đa tiêu chí.

Hệ thống báo cáo tự động, tức thời giúp Nhà Quản trị nắm bắt số liệu chính xác mà không phụ thuộc vào nhân viên.

 

Daisanerp Accounting - Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp


30 ngày dùng thử miễn phí

Giải quyết các nghiệp vụ Kế toán theo chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Daisanerp Accounting đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp, từ tiền mặt, tiền ngân hàng, công nợ, tài sản, ngân sách, chi tiêu đến các hoạt động kế toán sản xuất, kế toán kho, kế toán lương...

Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Quản lý, đối chiếu và theo dõi biến động các quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tích hợp với các hoạt động thanh toán.

Tập hợp chi phí sản xuất dựa trên dữ liệu của Ứng dụng Quản lý sản xuất (BoM, Hoạt động sản xuất, Quy trình sản xuất…), các bút toán kế toán sản xuất phát sinh tại các thời điểm xuất nguyên vật liệu vào sản xuất, ghi nhận tiêu hao và nhập kho thành phẩm.

Bút toán lương và các khoản trích theo lương được tích hợp ghi nhận từ Ứng dụng Lương, giúp số liệu lương chính xác, kịp thời và định kỳ theo thời điểm tính toán và chi trả thực tế.

Hệ thống kế toán quản trị tích hợp: giúp doanh nghiệp có công cụ xây dựng và ứng dụng hệ thống kế toán quản trị song song với hệ thống kế toán tài chính, với các mục đích khác nhau.


 Tập hợp doanh thu, chi phí theo dự án.

Phân bổ, tập hợp chi phí theo mục đích chi trả: theo bộ phận, theo công việc thực hiện v.v.


Tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Quản lý khấu hao tài sản.


Theo dõi, quản lý, truy vết và phân bổ khấu hao tài sản của doanh nghiệp, theo đó tự động phát sinh bút toán kế toán tương ứng với mỗi kỳ khấu hao.
Thiết lập phương pháp khấu hao linh hoạt tùy vào nhu cầu người dùng bao gồm: đường thẳng, lũy thoái, khấu hao nhanh.
Allow selecting multi-periodic depreciation methods by number of depreciation, end date of depreciation allocation, and number of monthly depreciation.
Hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan khác: Thanh lý tài sản, tiêu hủy tài sản, nhập tài sản vào kho, đánh giá lại tài sản, bổ sung chi phí về kho.

Kế toán công nợ được thực hiện tự động thông qua quy trình theo dõi hóa đơn, thanh toán, công nợ giúp bộ phận kế toán:

Giảm thời gian thao tác, chỉ cần đối chiếu, kiểm tra thông tin từ các bộ phận khác đưa sang.
Truy xuất nguồn rõ ràng, mọi lúc, mọi nơi.
Số liệu công nợ của mọi đối tác cập nhật liên tục, theo thời gian thực.


Kế toán bản địa cho nhiều quốc gia trên thế giới

Hệ thống kế toán đa dạng với chuẩn mực nhiều quốc gia trên thế giới.

Tìm hiểu thêm

Báo cáo đa chiều, cập nhật tức thời

Báo cáo số liệu tức thì, đa chiều, xây dựng báo cáo theo cấp bậc người dùng.
Lựa chọn so sánh số liệu theo chu kỳ tài chính, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt xu hướng biến động tài chính qua các tháng, các kỳ, các năm v.v.


Tích hợp đầy đủ với các Ứng dụng Daisanerp khác

 Bán hàng

Quản lý báo giá, đơn bán, hóa đơn, tồn kho và thanh toán khách hàng.

Tìm hiểu Ứng dụng bán hàng >


 Điểm bán lẻ

Dễ dàng tạo hóa đơn từ giao dịch tại các Điểm bán hàng tới Daisanerp Kế toán.

Tìm hiểu Ứng dụng điểm bán lẻ >


 Kho vận

Kiểm soát hoạt động kho vận, tự động đặt lệnh tái cung ứng khi cần thiết.

Tìm hiểu  Ứng dụng kho vận  >


 Chi tiêu

Quản lý chi phí, cải thiện quy trình phê duyệt & theo dõi chi tiêu của công ty.

Tìm hiểu Ứng dụng chi tiêu >


Tài liệu hướng dẫn Phần mềm Kế toán Daisanerp